WService Referral Avatar

UserName invite you to join Mobile VIP Card community to become VIP from beauty, shopping, restaurants, hotels and other services.

Complete 3 steps to become a VIP member from UserName

1
Download and install WService on phone
2
Register a new account
3
Enter your referral code 462N10 when registering to become a VIP member

UserName mời bạn tham gia cộng động Mobile VIP Card để trở thành VIP từ làm đẹp, mua sắm, nhà hàng, khách sạn, hoạt động du lịch... và các dịch vụ khác.

Hoàn tất 3 bước sau để trở thành thành viên VIP từ UserName

1
Tải và cài đặt app WService trên điện thoại
2
Đăng ký tài khoản mới
3
Nhập mã giới thiệu 462N10 khi đăng ký để trở thành thành viên VIP